Login with

वेखंड वर्णन –वेखंड हे पाणथळ जमिनीत वाढणारे झुडूप असून, या वनस्पतीची पाने दोन- चार सें.मी. रुंद भाल्यासारखी असतात. पाने गडद हिरवी असून, कंदाचा रंग तपकिरी व आतून पांढरा असतो. खोड बोटाइतके जाड, १.८-२.५ सेंमी. व्यासाचे, मांसल व सरपटत जमिनीत वाढणारे, Read more…


महाराष्ट्रात पाऊसमान खूपच कमी असल्याने शेतक-यांनी आपल्या शेतात पडणारा प्रत्येक थेंबन थेंब आडवला जिरवला पाहिजे. यासाठी मुलस्थानी मृद व जल संधारण ची कामे स्वत:च्या स्तरावर करावीत शासकीय अनुदानाची किंवा मदतीची अपेक्षा न ठेवता करावीत. हि कामे खालील प्रमाणे आहेत. १. Read more…

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

farmbook will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.